Menu
Mateřská škola Obruby
Mateřská školaObruby
rozšířené vyhledávání

Platby v MŠ

Škola: Mateřská škola Obruby, příspěvková organizace

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Č.j.: MšO 45/2012

Účinnost od: 1.9.2022

Spisový znak: 6.4.

Skartační znak: S5

Změny: 29.8.2014, 29.8.2017, 29.8.2022

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005  Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,stanovuji úplatu  za předškolní vzdělávání takto:

1. Základní částka

Základní částku úplaty stanovuji ve výši 800,- Kč/měs. 

Děti s pravidelnou/celodenní/ docházkou

2. Snížení úplaty

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den   příslušného měsíce.

Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte dle § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Stanovuji sníženou úplatu ve výši  400,- Kč./měs. 

Zákonnému zástupci dítěte, kterému je omezena docházka na 4 hodiny denně z důvodů pobírání:

  • rodičovského příspěvku
  • příspěvku při péči o osobu blízkou 
  • se v souladu s odstavcem 1 zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz 

Stanovuji úplatu ve výši  525,- Kč/měc.

O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá. Pokud škola písemnou žádost neobdrží  bude účtována úplata v plné výši 800,-Kč/měs.

V případě  omezení či přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č,14/2005 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů  výše úplaty nepřesáhne poměrnou část úplaty stanovenou pro příslušný školní rok./tj. 800,-Kč: počtem prac.dnů v měsíci x počet dnů docházky dítěte/

3. Osvobození od úplaty

Předškolní vzdělávání pro děti v posledním  ročníku MŠ(dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dosáhnou věku  6 let) se poskytuje bezúplatně (úplata ve výši 0,-Kč/měsíc) a předškolní docházka je pro tyto děti dle školského zákona povinná.

Bezúplatnost předškolního vzdělávání se vztahuje i na děti s odloženou povinnou školní docházkou (OŠD).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

4. Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

Dne: 29.8.2022

Alena Helikarová

ředitelka školy

Dokumenty pro rodiče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mohlo by Vás zajímat